SLO zorgt ervoor dat leerlingen het juiste onderwijs krijgen om in de toekomst succesvol te zijn

Over SLO

SLO is het landelijk expertisecentrum dat het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland ontwikkelt. Zo gaan leerlingen goed voorbereid de toekomst in.

Door IGNE

Design en ontwikkeling van meerdere ‘actualisatie’ platforms, incl. contentcreatie.

Doorlooptijd

6 weken van offerte akkoord tot technische realisatie.

Resultaat

6 platforms die je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de actualisatie van verschillende examenprogramma’s.

In cijfers

6 platforms, duizenden pagina’s aan beleidsstukken samengevat in eenvoudige animatie- en instructievideo’s, toegankelijke contentpagina’s en nieuwsbrief inschrijvingen.

Examenprogramma’s uit 2006 sluiten niet meer aan bij de wereld van nu

Het is essentieel dat leerlingen goed voorbereid worden op de toekomst. Met examenprogramma’s die sinds 2006 niet meer wezenlijk zijn veranderd, lopen we het risico dat leerlingen nu al achter de feiten aanlopen. Van programma’s die zijn ontwikkeld in een tijd zonder smartphones, kunnen we bijvoorbeeld niet verwachten dat ze leerlingen de tools in handen geven om om te kunnen gaan met digitalisering. Het actualiseren van examenprogramma’s en de daarbij behorende kerndoelen is dus essentieel.

“Wij verwachten dat leerlingen adequaat kunnen omgaan met digitalisering terwijl onze kerndoelen en examenprogramma’s zijn ontwikkeld in een tijd zonder smartphones en qr-codes.” aldus Minister Wiersma, ministerie van OCW

SLO, het landelijk expertisecentrum dat het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs ontwikkelt, heeft van het ministerie van OCW de taak gekregen om de kerndoelen en examenprogramma’s te actualiseren. Dit moet uiterst zorgvuldig gebeuren en is dan ook een traject dat de komende twee jaar in beslag neemt. Dit doet SLO niet alleen. Samen met leraren, vakinhoudelijk experts en curriculumexperts ontwikkelen ze de conceptexamenprogramma’s. Daarnaast nemen ze de verantwoordelijkheid voor het regelmatig bijstellen van de programma’s. Zo voorkomen we dat het curriculum de kans krijgt om weer hopeloos achterop te raken.

Communicatie is key, de actualisatieplatforms zijn de hub

Bij het actualiseren van onderwijsprogramma’s zijn vreselijk veel partijen betrokken. Het is essentieel dat iedereen tijdig op de hoogte is van de verschillende ontwikkelingen. Daarnaast is het actualiseren van het Nederlandse onderwijs iets dat iedereen aangaat. Reden genoeg om aparte platforms te bouwen waar iedereen op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen rondom de actualisatie van de verschillende examenprogramma's.

Per examenprogramma heeft IGNE een apart platform ontworpen (incl. huisstijl ontwikkeling en fotografie), gebouwd en voorzien van content. Daarnaast fungeren de platforms als de central hub naar andere websites en platforms waar informatie wordt uitgewisseld tussen de verschillende betrokken experts.

IGNE als hét aanspreekpunt voor SLO voor alles omtrent de actualisatieplatforms

IGNE draagt de volledige verantwoordelijkheid over de bouw, het beheer en doorontwikkeling van de verschillende actualisatieplatforms. Ook de content is grotendeels door ons gemaakt, in samenwerking met verschillende partners.

Hoewel SLO zelf de content kan beheren, aanpassen en uitbreiden in het eenvoudige CMS, hebben wij een groot deel van de contentproductie uit handen genomen. Op basis van de inhoudelijke input van SLO ontwikkelden wij een groot aantal animaties, illustraties en (instructie)video’s. Hiermee worden belanghebbenden geïnspireerd en voorzien van de juiste informatie om hun rol goed te kunnen vervullen.

Aanvoelen wat nodig is en flexibel omgaan met veranderingen

SLO werkt in een uitermate uitdagende omgeving waarbij ze laveren tussen de onderwijsspecialisten en de politiek. Onze ervaring met de verschillende doelgroepen als leraren, scholen, lerarenopleiders en vakdidactici, kwam dan ook goed van pas. Hoewel onze flexibiliteit maximaal is getest, zijn we trots dat we met de inzet van extra mankracht alle continu veranderende deadlines, toch konden halen.

Is dit het einde? Nee zeker niet. De komende twee jaar staan wij als partner naast SLO om alle geïnteresseerden en belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen rondom de actualisatie van onze onderwijsprogramma’s. Zo dragen ook wij ons steentje bij aan het klaarstomen van onze kinderen voor de toekomst.

jeroen@igne.nl06 27 01 59 30
Jeroen van Geelen
Directeur
Volgende case

Sneller op kantoor, tegen lagere kosten dankzij de Danone Shuttle App