Platform
Education

SLO

SLO, het landelijk expertisecentrum dat het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs ontwikkelt, heeft van het ministerie van OCW de taak gekregen om de kerndoelen en examenprogramma’s te actualiseren. Dit moet uiterst zorgvuldig gebeuren en is dan ook een traject dat de komende twee jaar in beslag neemt. Dit doet SLO niet alleen. Samen met leraren, vakinhoudelijk experts en curriculumexperts ontwikkelen ze de conceptexamenprogramma’s. Daarnaast nemen ze de verantwoordelijkheid voor het regelmatig bijstellen van de programma’s. Zo voorkomen we dat het curriculum de kans krijgt om weer hopeloos achterop te raken.

Communicatie is key, de actualisatieplatforms zijn de hub

Bij het actualiseren van onderwijsprogramma’s zijn vreselijk veel partijen betrokken. Het is essentieel dat iedereen tijdig op de hoogte is van de verschillende ontwikkelingen. Daarnaast is het actualiseren van het Nederlandse onderwijs iets dat iedereen aangaat. Reden genoeg om aparte platforms te bouwen waar iedereen op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen rondom de actualisatie van de verschillende examenprogramma's.

Per examenprogramma heeft IGNE een apart platform ontworpen (incl. huisstijl ontwikkeling en fotografie), gebouwd en voorzien van content. Daarnaast fungeren de platforms als de central hub naar andere websites en platforms waar informatie wordt uitgewisseld tussen de verschillende betrokken experts.

IGNE als hét aanspreekpunt voor SLO voor alles omtrent de actualisatieplatforms

IGNE draagt de volledige verantwoordelijkheid over de bouw, het beheer en doorontwikkeling van de verschillende actualisatieplatforms. Ook de content is grotendeels door ons gemaakt, in samenwerking met verschillende partners.

Hoewel SLO zelf de content kan beheren, aanpassen en uitbreiden in het eenvoudige CMS, hebben wij een groot deel van de contentproductie uit handen genomen. Op basis van de inhoudelijke input van SLO ontwikkelden wij een groot aantal animaties, illustraties en (instructie)video’s. Hiermee worden belanghebbenden geïnspireerd en voorzien van de juiste informatie om hun rol goed te kunnen vervullen.

Aanvoelen wat nodig is en flexibel omgaan met veranderingen

SLO werkt in een uitermate uitdagende omgeving waarbij ze laveren tussen de onderwijsspecialisten en de politiek. Onze ervaring met de verschillende doelgroepen als leraren, scholen, lerarenopleiders en vakdidactici, kwam dan ook goed van pas. Hoewel onze flexibiliteit maximaal is getest, zijn we trots dat we met de inzet van extra mankracht alle continu veranderende deadlines, toch konden halen.

Is dit het einde? Nee zeker niet. De komende twee jaar staan wij als partner naast SLO om alle geïnteresseerden en belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen rondom de actualisatie van onze onderwijsprogramma’s. Zo dragen ook wij ons steentje bij aan het klaarstomen van onze kinderen voor de toekomst.

Let's talk

ready to ignite?

UP