IGNE Logo in orangeLinkedin IconLinkedin icon in gradient
Line decoration

onze werkwijze

Als Tech Agency zijn wij in staat om op korte termijn stappen te zetten, die op lange termijn jouw bedrijf vooruit helpen, en vooruit blijven helpen. Hoe we dit doen, lees je hieronder.

Hoe wij projecten aanvliegen.

Voor wij aan een project starten gaan we eerst in nauwe samenwerking en overleg met jou uitzoeken wat we nou eigenlijk precies moeten gaan bouwen. Om onnodige kosten in een later stadium te voorkomen steken wij veel aandacht in de voorbereidende fase. Hiermee verzekeren we onszelf ervan dat we wanneer we gaan starten met bouwen, snel door kunnen pakken en niets vergeten, of vergeten te laten. Tijdens het developen werken wij volgens de SCRUM-methodiek.
One (number)

discovery fase

Bij het creëren van ons toekomstige platform is het essentieel dat we een product ontwikkelen dat niet alleen functioneel en visueel aantrekkelijk is, maar ook een naadloze en intuïtieve gebruikerservaring biedt. Dit betekent dat we de wensen, behoeften en gedragingen van onze gebruikers centraal moeten stellen in elke fase van het ontwerpproces. Hieronder vind je ons gedetailleerde plan voor de UX-designfase, waarin we beginnen met het inleven in onze gebruikers en eindigen met een grondig getest en gebruiksvriendelijk prototype.
stap 01

Empathise & explore

In de eerste fase gaan wij op zoek naar een goed begrip van de doelgroep en de context waaraan deze aangesproken wordt. Dit doen we door voor deze doelgroep de behoefte, huidige oplossingen en bijbehorende problemen te bespreken aan de hand van 3 persona’s vanuit de doelgroep.
stap 02

define

In deze fase gaan we aan de hand van interviews dieper in op gebruiker inzichten, pijnpunten en bouwen we aan de hand daarvan een prioriteitenmatrix. Wij snappen namelijk dat jij je geld maar een keer uit kan geven, en willen hiervoor een product leveren wat de vraag vanuit de gebruiker zo goed mogelijk beantwoordt!
stap 03

ideate

Nadat we de prioriteiten, uiteraard samen met jou, hebben ingeschaald gaan we een overzicht creeeren van de userstories en taken die bij deze prioriteiten horen. Wat hebben we concreet nodig om het product te maken?
stap 04

prototype

Aan de hand van alle inzichten die we tot op dit punt samen hebben verkregen, gaan we aan de slag met een prototype. Hoe dit prototype eruitziet hangt volledig af van de vraag die we met het product willen beantwoorden. In elk geval creeren we met jou userflows, wireframes en eventueel een hi-fi prototype, waarmee jouw gebruikers aan de slag kunnen.
stap 05

test

Het prototype dat we gebouwd hebben biedt ons de kans om ons product te gaan testen bij de gebruiker. De inzichten die we hieruit verkrijgen op het vlak van gebruikersproblemen, behoeften en verwachting kunnen we hierna inzetten om ons design aan te scherpen. Hiermee voorkomen we grotere kosten in een later stadium!
Number two with gradient background

development

We starten na de discovery fase met het ontwikkelen / developen van een eerste versie van het platform. Het ontwikkelen plannen we in een aantal sprints. Na elke sprint wordt een tussenversie opgeleverd die getest kan worden. Zo kan er tijdig bijgestuurd worden en sluit het eindproduct goed aan bij de wensen.

sprint 0

De discovery fase is voorbij, we weten waar we naartoe gaan en welke stappen we hiervoor dienen te zetten. Nu onze doelgroep scherp is gesteld, en de vraag in kaart is gebracht, kunnen we echt aan de slag. In sprint 0 werken we de user flows verder uit, breiden we de wireframes uit en maken we de designs af. Alles om onze developers zo effectief mogelijk aan het werk te zetten!

sprint 1 - ?

Na sprint 0 gaan we aan de slag met het einddoel: Een werkend product. Hoeveel sprints we hiervoor nodig hebben, hangt af van het einddoel. Binnen elke sprint volgen we een vast patroon. In dit iteratieve proces gaan we met alle gestelde doelen aan de slag, onderverdeeld in user stories. Iedere user story begint als “to-do”, wordt vervolgens gebouwd (in-progress), getest door onze functioneel testers (ready-for testing), en als alles klopt “done”. Als de tester echter iets vindt wat mist of niet klopt, beginnen we weer van voor af aan. Net zo lang tot ieder ticket echt is afgerond!
Number three with gradient background

na oplevering

Ook na de oplevering gaat onze samenwerking natuurlijk door. We houden contact met elkaar over het gebruik van het product, en van de reacties van gebruikers. Ook zorgen we ervoor dat jouw product werkend en robuust blijft door de jaren heen.

doorontwikkeling

Een app of platform ontwikkelen is net als een huis bouwen; het is nooit écht af. Waar je in huis er ineens na een jaar achterkomt dat dat muurtje naast de keuken in de praktijk énorm in de weg staat, kun je ook in het dagelijkse gebruik ontdekken dat er iets mist in je app of platform. Of dat er iets in de weg staat. Of dat je iets simpelweg niet meer mooi vindt. Daarom stoppen wij nooit met de ontwikkeling. We houden contact, en als er weer wat werk te doen is, plannen we gewoon een nieuwe sprint met je in. Ook hier bespreken we weer vooraf duidelijk wat we in deze sprint gaan behandelen, waarmee jij de controle houdt over jouw product!

onderhoud

Als je een app of platform verwaarloost zal deze na verloop van tijd stoppen met werken. Om dit te voorkomen tekenen wij met jou een Service Level Agreement (SLA) en onderhouden wij jouw product. Ook zorgen wij ervoor dat de hosting goed geregeld blijft, en jouw product veilig en robuust blijft.
Let's talk

ready to ignite?

UP