Kennisplatform met ondersteuning van het Ministerie van OCW.

Platform: Kwalitetsafspraken

Concept

In 2018 zijn nieuwe afspraken gemaakt over de besteding van één miljard euro per jaar ter verbetering van het onderwijs. IGNE heeft in opdracht van het Ministerie van OCW een platform gemaakt waar alle stakeholders de benodigde informatie over deze kwaliteitsafspraken kunnen vinden.

Werkwijze

Via verschillende workshops met de klant hebben we in kaart gebracht wat de doelen van de website waren en welke doelgroepen er aangesproken worden. Verder is er tijdens de workshops gekeken hoe de doelgroep het beste benaderd kon worden en welke stijl hier het beste op aan sloot. Aan de hand van de uitkomsten van de workshops zijn we gaan ontwerpen.

De kleur paars is ontstaan door de kleuren van stakeholders ISO en LSvB samen te voegen. De losse vormen staan voor openheid en transparantie naar de gebruikers toe.

Een centrale plek voor alle documenten

Op de homepage hebben we de meest essentiële onderdelen voor de medezeggenschappers geplaatst. De pagina begint met een korte introductievideo over het onderwerp. Daarnaast zijn er categorieën geplaatst voor snelle en eenvoudige navigatie en zijn de experts gemakkelijk te bereiken.

Alles overzichtelijk

Aan de hand van een databank met filters en een zoekfunctie komen de bezoekers uit bij de documenten die juist voor hen belangrijk zijn. Om de documenten zo overzichtelijk mogelijk weer te geven is de pagina als een herkenbare lijst opgebouwd.

Chatbot

Om nieuwe medezeggenschappers wegwijs te maken hebben wij een chatbot ontwikkeld die ziet op eerste hulp bij medezeggenschap. Door een aantal vragen te beantwoorden komen de medezeggenschappers precies uit bij de documenten die zij nodig hebben.

Interactieve tijdlijn

De komende tijd zullen er een aantal toetsingsmomenten voor instellingen zijn. Met een interactieve tijdlijn hebben wij deze momenten in kaart gebracht. De medezeggenschappers kunnen zo inzien wanneer de momenten zijn en aan welke regels zij moeten voldoen.