Kennisplatform met ondersteuning van het Ministerie van OCW

Over Kwaliteitsafspraken

Platform voor medezeggenschapsraden van alle hogescholen en universiteiten in Nederland

Door IGNE

Platform, chatbot, branding, strategie

Doorlooptijd

2 maanden

Resultaat

Online platform met knowledge base, chatbot en interactieve tijdlijn

Om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren maken hoger onderwijsinstellingen afspraken met studenten en docenten. Hogescholen en universiteiten zetten bijvoorbeeld extra docenten in voor betere begeleiding van studenten.

Door de invoering van het leenstelsel in 2015 is er extra geld beschikbaar om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Overheid, onderwijsinstellingen en studentenorganisaties mogen zelf beslissen hoe ze het geld besteden.

IGNE heeft in samenwerking met het Ministerie van OCW een platform gemaakt waar alle stakeholders de benodigde informatie over deze kwaliteitsafspraken kunnen vinden.

In meerdere workshops met de stakeholders hebben we in kaart gebracht wat de doelen zijn en welke doelgroepen er aangesproken worden. Verder is er tijdens de workshops gekeken hoe de doelgroep het beste benaderd kon worden en welke stijl hier het beste op aan sloot. Aan de hand van de uitkomsten van de workshops zijn we gaan ontwerpen.

Knowledge base

Bezoekers vinden op de homepage een korte uitleg en een overzicht van de onderwerpen. Aan de hand van een databank met filters en een zoekfunctie komen de bezoekers uit bij de documenten die juist voor hen belangrijk zijn. Om de documenten zo overzichtelijk mogelijk weer te geven is de pagina als een herkenbare lijst opgebouwd.

Chatbot en interactieve tijdlijn

Om nieuwe medezeggenschappers wegwijs te maken hebben wij een chatbot ontwikkeld die ziet op eerste hulp bij medezeggenschap. Door een aantal vragen te beantwoorden komen de medezeggenschappers precies uit bij de documenten die zij nodig hebben.

De komende tijd zullen er een aantal toetsingsmomenten voor instellingen zijn. Met een interactieve tijdlijn hebben wij deze momenten in kaart gebracht. De medezeggenschappers kunnen zo inzien wanneer de momenten zijn en aan welke regels zij moeten voldoen.

jeroen@igne.nl06 27 01 59 30
Jeroen van Geelen
Directeur
Volgende case

Sneller op kantoor, tegen lagere kosten dankzij de Danone Shuttle App