Interactieve enquete

In samenwerking met Studio Zeitgeist hebben we een voor Stenden Hogeschool en NHL een interactieve fysieke enquete ontwikkelt, waarbij studenten konden stemmen door onder een poortje door te lopen.

Lees verder

Idee

De hogescholen Stenden en NHL in Leeuwarden gingen fuseren en zochten een ludieke oplossing om hun studenten daarbij te betrekken. Dit wilde men onder andere doen door studenten te vragen wat zij graag in de nieuwe situatie anders zouden zien dan in de huidige situatie.

Door een enquete af te nemen onder studenten werd de betrokkenheid van de studenten bij de fusie vergroot. De vragen waar deze enquete uit bestond konden met ja of nee beantwoord worden. Door onder het poortje door te lopen konden studenten hun stem uitbrengen.

Oplossing

IGNE heeft de hardware- en softwareontwikkeling van dit project voor haar rekening genomen. Studio Zeitgeist heeft het concept ontwikkelt en de poortjes ontworpen.

Het hart van het systeem was een Raspberry Pi, een compacte computer. Op deze Raspberry Pi waren twee sensoren, voor beide poortjes, aangesloten. Daarnaast was er een beeldscherm aangesloten wat tussen de beide poortjes de vraag weergaf. Middels de sensoren kon de computer waarnemen door welk poortje een student liep. De software schreef de resultaten automatisch weg in een Excel-bestand zodat er eenvoudig met de gegevens gewerkt kon worden.

Omdat studenten eenvoudigweg door een poortje konden lopen om hun stem uit te brengen was de participatie erg hoog. Studenten konden onderweg naar hun volgende college door de poortjes lopen die in een grote hal stonden. Met de resultaten van de enquete kon de nieuwe hogeschool die uit de fusie ontstond beter op de wensen van de studenten inspelen.